czpřímá měřická metoda
endirect method of measurement
frméthode f de mesure directe
gedirektes Messverfahren s
ruпрямый метод измерения
skpriama meracia metóda
cz

přímá měřická metoda

měřická metoda, kterou se hodnota měřené veličiny získá přímo bez měření veličin, které jsou funkčně závislé na měřené veličině

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována