czpřímá komparační měřická metoda
endirect-comparison method of measurement
frméthode f de mesure par comparaison directe
geVergleichsmessverfahren s
ru
skpriama komparačná meracia metóda
cz

přímá komparační měřická metoda

měřická metoda, při níž je měřená veličina přímo porovnávána s veličinou téhož druhu, jejíž hodnota je známa

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována