czpřesnost měření
enmeasurement accuracy
frexactitude f de mesure, précision f de mesure
geMessgenauigkeit e
ruточность измерения
skpresnosť merania
cz

přesnost měření

pravděpodobná těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována