czprincip měření
enprinciple of measurement
frprincipe m de mesure
geMessprinzip s
ru
skprincíp merania
cz

princip měření

vědecký základ měřické metody

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována