czopakovatelnost měření
enrepeatability of measurement
frrépétabilité f des mesurages
geWiederholbarkeit e
ru
skopakovateľnosť merania
cz

opakovatelnost měření

těsnost shody mezi výsledky měření téže měřené veličiny téhož objektu nebo jevu, provedených při stejných podmínkách, tj. za použití stejné měřické metody, týmž pozorovatelem, týmž měřidlem, na stejném místě, za stejných pracovních podmínek a opakovaně po krátkém časovém úseku

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována