cznulová měřická metoda
ennull method of measurement
frméthode f de mesure par zéro
geNullabgleichsmeßverfahren s
ru
sknulová meracia metóda
cz

nulová měřická metoda

měřická metoda, při níž se hodnota měřené veličiny stanovuje při rovnováze dosažené nastavením jedné nebo více veličin o známých hodnotách, vázaných při rovnováze známým vztahem s měřenou veličinou

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována