cznepřímá měřická metoda
enindirect method of measurement
frméthode f de mesure indirecte
geindirektes Messverfahren s
ru
sknepriama meracia metóda
cz

nepřímá měřická metoda

měřická metoda, kterou se hodnota měřené veličiny získá měřením jiných veličin funkčně závislých na měřené veličině

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována