cznekorigovaný výsledek
enuncorrected result
frrésultat m brut
geunberichtigtes Messergebnis s
ru
sknekorigovaný výsledok
cz

nekorigovaný výsledek

výsledek měření před odstraněním předpokládaných systematických chyb měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována