cznáhodná chyba
enrandom error, accidental error
frerreur f aléatoire
gezufällige Messabweichung e, zufälliger Fehler r
ruслучайная ошибка, случайная погрешность
sknáhodná chyba
cz

náhodná chyba

složka chyby měření, která se při více měřeních téže veličiny nepředvídatelně mění

POZNÁMKA - charakteristické vlastnosti těchto chyb např.: malé chyby se vyskytují častěji než velké chyby, vyskytuje se přibližně stejný počet kladných a záporných chyb; na náhodné chyby lze aplikovat obvykle teorie chyb, např. metodu nejmenších čtverců; zavedením oprav není možné náhodné chyby vyloučit

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována