czměřická sestava
enmeasuring system
frsystème m de mesure
geMesseinrichtung e
ru
skmerací systém, meracia zostava
cz

měřická sestava

soubor měřidel a jiných zařízení sestavený za účelem provedení měření určitého druhu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována