czměřená veličina
enmeasurand
frmesurande m
geMessgröße e
ru
skmeraná veličina
cz

měřená veličina

veličina, jejíž hodnota je předmětem měření

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována