czkorigovaný výsledek
encorrected result
frrésultat m corrigé
geberichtigtes Messergebnis s
ru
skkorigovaný výsledok
cz

korigovaný výsledek

výsledek měření po odstranění předpokládaných systematických chyb měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována