czkorekční součinitel
encorrection factor
frfacteur m de correction
geKorrektionsfaktor r
ru
skkorekčný súčiniteľ
cz

korekční součinitel

číselný součinitel, jímž se násobí nekorigovaný výsledek měření, aby se kompenzovala předpokládaná systematická chyba

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována