czkorekce
encorrection
frcorrection f
geKorrektion e
ruкоррекция
skkorekcia
cz

korekce

1: číselná hodnota kompenzující systematické chyby v nekorigovaném výsledku
2: hodnota, která se má algebraicky přičíst k změřené nebo vypočtené hodnotě pro odstranění známých systematických chyb, způsobených např. teplotou, sklonem a průvěsem při měření vzdáleností

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • 1: ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována