czabsolutní chyba měření
enabsolute error of measurement
frerreur f absolue de mesure
geMessabweichung e
ruабсолютная погрешность измерения
skabsolútna chyba merania
cz

absolutní chyba měření

rozdíl výsledku měření a konvenčně pravé hodnoty měřené veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována