czznačka (měřicí) jednotky
ensymbol of a unit (of measurement)
frsymbole m d’une unité (de mesure)
geEinheitenzeichen s
ru
skznačka (meracej) jednotky
cz

značka (měřicí) jednotky

dohodnuté označení měřicí jednotky; obvykle se skládá z písmen latinské a řecké abecedy (např. m je značka metru, A je značka ampéru)

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována