czzákladní veličina
enbase quantity
frgrandeur f de base
geBasisgröße e
ru
skzákladná veličina
cz

základní veličina

jedna z veličin, které jsou v určitém systému veličin konvenčně přijaty jako vzájemně nezávislé

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována