czzákladní (měřicí) jednotka
enbase unit (of measurement)
frunité f (de mesure) de base
geBasiseinheit e
ru
skzákladná (meracia) jednotka
cz

základní (měřicí) jednotka

jednotka daného systému (měřicích) jednotek přijatá konvencí jako rozměrově nezávislá na ostatních jednotkách systému

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována