czvědecká metrologie, základní metrologie, fundamentální metrologie
enscientific metrology, fundamental metrology
frmétrologie f scientifique, métrologie f fondamentale
gewissenschaftliche Metrologie e, Fundamentalmetrologie e
ru
skvedecká metrológia
cz

vědecká metrologie, základní metrologie, fundamentální metrologie

zabývá se obecnými úkoly jako je definování nových jednotek, vývoj a udržování etalonů jednotek a vývoj měřicích metod

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • TNI 01 0115:2009Mezinárodní metrologický slovník (2009)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována