czreferenční stupnice hodnot veličiny
enreference-value scale of a quantity of property
fréchelle f de repérage d’une grandeur ou d’une propriété
geReferenzwertskale e einer Größe oder Eigenschaft
ru
skreferenčná stupnica hodnôt veličiny
cz

referenční stupnice hodnot veličiny

série hodnot dané veličiny určená definovaným způsobem a konvenčně přijatá

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována