czpodíl
ensub-multiple of a unit
frsous-multiple m d’une unité
geTeil s einer Einheit
ru
skpodiel
cz

podíl

jednotka menší než daná jednotka, z níž byla vytvořena daným způsobem odstupňování

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována