czodvozená jednotka
enderived unit
frunité f dérivée
geabgeleitete Einheit e
ruпроизводная единица
skodvodená jednotka
cz

odvozená jednotka

jednotka daného systému jednotek definovaná pomocí jeho základních jednotek

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována