cznávaznost
entraceability
frtraçabilité f
geRückverfolgbarkeit e
ru
sknadväznosť
cz

návaznost

vlastnost výsledku měření určující vztah k uvedeným referencím, obvykle se jedná o reference ke státnímu nebo mezinárodnímu etalonu příslušné měřitelné veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována