cznásobek jednotky
enmultiple of a unit
frmultiple m d’une unité
geVielfache s einer Einheit
ru
sknásobok jednotky
cz

násobek jednotky

jednotka větší než daná jednotka, která byla vytvořena daným způsobem odstupňování

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována