czmíra, ztělesněná míra
enmaterial measure
frmesure f matérialisée
geMaßverkörperung e
ru
skmiera
cz

míra, ztělesněná míra

měřidlo, které během používání reprodukuje trvalým způsobem jednu nebo více známých hodnot dané veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována