czmimosystémová jednotka
enoff-system unit
frunité f hors système
gesystemfremde Einheit e
ru
skmimosystémová jednotka
cz

mimosystémová jednotka

jednotka, která nepatří do daného systému měřicích jednotek

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována