czMezinárodní systém jednotek SI, Mezinárodní soustava jednotek SI
enInternational system of Units, SI
frSystème m international d’unités, SI
geInternationales Einheitensystem s, SI
ruмеждународная система единиц (СИ)
skMedzinárodný systém jednotiek SI, Medzinárodná sústava jednotiek SI
cz

Mezinárodní systém jednotek SI, Mezinárodní soustava jednotek SI

koherentní systém jednotek přijatý a doporučený Generální konferencí vah a měr (CGPM)

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována