czmetrologie
enmetrology
frmétrologie f
geMetrologie e
ruметрология
skmetrológia
cz

metrologie

1: z řeckého slova metron, měření. Vědní obor zabývající se stanovením měřitelných veličin a jejich měřením; zahrnuje teoretické i praktické aspekty měření. Metrologie (dříve též metronomie) se dělí na vědeckou metrologii, průmyslovou metrologii a legální metrologii
2: souhrn znalostí a činností souvisejících s měřením

POZNÁMKA - metrologie zahrnuje jak aspekty teoretické, tak i praktické, vztahující se k měření, bez ohledu na jejich úroveň přesnosti a bez ohledu na obor vědy nebo techniky

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována