czměření
enmeasuring
frmesurage m
geMessung e
ruизмерение
skmeranie
cz

měření

činnosti spočívající v určování hodnoty veličin; hodnota se určuje převážně jako číselný násobek jednotek, které jsou určeny prostřednictvím etalonu; měření se dělí na statické měření a dynamické měření

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována