czkoherentní systém měřicích jednotek, koherentní soustava měřicích jednotek
encoherent system of units of measurement
frsystème m cohérent d’unités de mesure
gekohärentes Einheitensystem s
ru
skkoherentný systém meracích jednotiek, koherentná sústava meracích jednotiek
cz

koherentní systém měřicích jednotek, koherentní soustava měřicích jednotek

systém měřicích jednotek tvořený základními jednotkami a koherentně odvozenými jednotkami

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována