czkoherentní jednotka
encoherent unit
frunité f cohérente
gekohärente Einheit e
ru
skkoherentná jednotka
cz

koherentní jednotka

odvozená jednotka, která se vyjadřuje pomocí základních jednotek vztahem, jehož číselný součinitel je roven 1

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována