czkalibrace
encalibration
frétalonnage m
geKalibrierung e
ruкалибровка
skkalibrácia
cz

kalibrace

soubor úkonů při kterých se zjišťují metrologické charakteristiky měřidla, především pak závislost mezi hodnotami naměřenými kalibrovaným měřidlem nebo mírou a mezi příslušnými známými hodnotami měřené veličiny; známé hodnoty měřené veličiny se obvykle realizují pomocí etalonu, kalibrací se provede navázání na daný etalon; kalibrace může být završena justováním měřidla

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována