czjustování
enadjustment
frajustage m
geJustierung e
ruюстировка
skjustovanie
cz

justování

činnost směřující k úpravě měřidla, při které měřidlo podává při daném způsobu měření konvenčně pravou hodnotu veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována