czjednotka (měřicí)
enunit (of measurement)
frunité f (de mesure)
geEinheit e
ruединица измерений
skjednotka (meracia)
cz

jednotka (měřicí)

konvenčně stanovená měřitelná veličina, která se používá k vyjádření hodnoty stejných veličin jako násobky jednotky; v různých systémech jednotek mohou existovat různé jednotky, které se v rámci daných systémů dělí na základní jednotky a odvozené jednotky

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována