czetalon
enmeasuring standard, measuring gauge
frétalon m
geNormal s
ruэталон
sketalón
cz

etalon

referenční měřidlo a měřicí postup určený k uchování a reprodukci jednotky měřitelné veličiny; používá se k přenesení jednotky na jiná měřidla

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována