czčíselná hodnota veličiny
ennumerical value of a quantity
frvaleur e numérique
geZahlenwert r einer Größe
ru
skčíselná hodnota veličiny
cz

číselná hodnota veličiny

číslo v hodnotě určované veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována