czDOPNUL
enDOPNUL
frDOPNUL
geDOPNUL
ruДОПНУЛ
skDOPNUL
cz

DOPNUL

geodetická síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GNSS

en

DOPNUL

network densifying the NULRAD measured by GNSS technology

fr

DOPNUL

réseau m géodésique densifiant le réseau supérieur NULRAD par lever GNSS

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována