czhraniční znak
enstate border monument
frborne-frontière f nationale
geStaatgrenzzeichen s
ruзнак (пункт) пограничный
skhraničný znak
cz

hraniční znak

soustava podzemních a povrchových měřických značek, které přímo, popř. nepřímo vyznačují státní hranici

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována