czhraniční mapa
enstate border map
frcarte f de la frontière nationale
geStaatsgrenzkarte e
ruпограничная карта
skhraničná mapa
cz

hraniční mapa

mapa velkého měřítka, vyhotovená podle jednotných společných technických předpisů sousedních států, která podrobně zobrazuje průběh a vyznačení státních hranic a v předepsaném rozsahu polohopisné prvky v blízkosti státních hranic

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována