czelaborát mapy
endocuments related to map creation
frdocuments mpl liés à élaboration de carte
geElaborat s der Karte
ruкартографическая документация
skelaborát mapy
cz

elaborát mapy

operát mapy a další grafické, výpočetní a písemné doklady mapování, některé i konceptního charakteru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována