czdélkové protínání, protínání z délek
enintersection from distances
frintersection f des distances
geBogenschnitt r, Einschneiden s mittels Streckenmessungen
ruлинейная засечка
skdĺžkové pretínanie, pretínanie z dĺžok
cz

délkové protínání, protínání z délek

určování polohy bodů z měření délek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována