czdélková základna
enlength base, geodetic base
frbase f géodésique
geLängenbasis e
ruлинейный базис
skdĺžková základnica
cz

délková základna

libovolná přímo měřená délka, z které se pomocí rozvinovací sítě vypočte jiná délka, zpravidla větší a přímo nezměřená

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována