czčíselné geodetické údaje
ennumerical data of survey control point
frdonnées fpl numériques de point géodésique
genummerische Daten spl über geodätischer Punkt
ruчисловые данные геодезического пункта
skčíselné geodetické údaje
cz

číselné geodetické údaje

číselné informace o geodetickém bodu, např. souřadnice, nadmořská výška, orientační směry, tíhové zrychlení apod.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována