czcentrační prvky
encentering data
fréléments mpl de centrage
geZentrierungselemente spl
ruэлементы центрирования, элементы центровки
skcentračné prvky
cz

centrační prvky

délka excentricity a připojovací úhel, které určují polohu excentrického bodu (stanoviska, cíle) vzhledem k centru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována