czEvropský terestrický referenční systém (ETRS), Evropský terestrický referenční systém 89 (ETRS89)
enEuropean Terrestrial Reference System
frSystème m européen terrestre de référence
geEuropäisches Terrestrisches Referenzsystem s (ETRS)
ruЕвропейская земная референцная система (ЕТРС)
skEurópsky terestrický referenčný systém (ETRS)
cz

Evropský terestrický referenční systém (ETRS), Evropský terestrický referenční systém 89 (ETRS89)

závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů mezinárodních zpracovatelských center, souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů geodetických základů, jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a evropskému terestrickému referenčnímu rámci v realizaci 2000, a elipsoidem geodetického referenčního systému 1980. V rámci Evropské unie je závazným systémem pro publikaci prostorových dat harmonizovaných dle směrnice INSPIRE.

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována