czanalogová data
enanalogue data, analog data (US)
frdonnées fpl analogues
geAnalogdaten spl, analoge Daten spl
ruаналоговые данные
skanalógové dáta, analógové údaje
cz

analogová data

1: data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci

POZNÁMKA - v geomatice jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem, popř. jiným obrazovým záznamem
2: data, která jsou měřena, případně ukládána pomocí nenumerických informací, např. fotografie na filmovém materiálu, křivka elektromagnetického signálu apod. (F)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována