czalmukantarat
enalmucantar, parallel of altitude
fralmukantarat m
geAlmukantarat s
ruальмукантарат
skalmukantarat
cz

almukantarat

vedlejší kružnice astronomického sférického horizontálního systému, která je rovnoběžná s horizontem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována