czaktuálnost kartografického díla (mapy)
enmap currency, map relevance
fractualité f de carte
geAktualität e des Kartenwerkes
ruактуальность картографического произведения (карты)
skaktuálnost' kartografického diela (mapy)
cz

aktuálnost kartografického díla (mapy)

soulad obsahu kartografického díla (mapy) se současným stavem skutečností v něm uvedených (se skutečným stavem v území)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována