czaktualizace báze dat
endatabase updating, database update
frmise f à jour de base de données
geDatenbank-Fortführung e
ruактуализация базы данных
skaktualizácia databázy
cz

aktualizace báze dat

1: proces revize existující informace a její doplnění novou informací v souladu se změnami v reálném světě, který zobrazuje
2: operace změny nebo náhrady dat v datové sadě
3: funkce systému řízení báze dat, která umožňuje uložení nového, zrušení neplatného, nebo změnu libovolného prvku báze dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Neumann. J.: Geografická informace. Ministerstvo hospodářství, 1996.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována