czagregace dat
endata aggregation
fragrégation f de données
geDatenaggregation e
ruагрегирование данных
skagregácia dát
cz

agregace dat

seskupení vybrané části určitých entit za účelem vytvoření nové entity

POZNÁMKA - např. seskupení sousedních areálových jednotek do jediné větší jednotky

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována